Eğitim

2000 lerin başında bilişim kavramı tüm gizemiyle ve olanca hızıyla hayatımıza girerken çekici ve karışık doğası nedeniyle de öngörülemeyen çeşitli tehlike ve zorlukları da beraberinde getirdi. Ne yazık ki, bilgisayar ve internet dünyası denemeyanılma yoluyla sağlıklı bir şekilde öğrenilemeyecek kadar itinayla yaklaşılması gereken sınırsız bir mecra.

Global bir köy haline gelen dünyamızda sınır tanımayan bilişim teknolojilerinin insanlığın refah düzeyindeki stratejik önemi yadsınamaz. Bütün toplumlar bilişim teknolojilerini kullanmada ve geliştirmede amansız bir yarış içindedirler. Bu yarışta geri kalanların tekrar yarışa dahil olmaları, bilişim teknolojilerindeki hızlı değişimden dolayı pek mümkün gözükmemektedir.

Özellikle gelişmekte olan ülkeler için bilişim, uygarlığı yakalamada kaçırılmaması gereken fırsattır. İster geri kalmış, ister gelişmiş olsun bilişime yönelen toplumlar gelişmelerini sürdürmektedirler. Bilişim toplumu olmanın en temel koşulu ise yeterli sayıda, çeşitte ve düzeyde bilişim insan gücüne sahip olmaktır. Öyleyse düşünmemiz gereken; Avrupa Birliğine girmeye hazırlanan ve “gelişmekte olan ülkeler” sınıfından “gelişmiş ülkeler” sınıfına geçmek isteyen Türkiye’nin bu konuda
mevcut durumu nedir?

Türkiye Bilişim Vakfı tarafından 1999 yılında yayınlanan raporda bilişim insan gücü şu alt sınıflara ayrılmıştır :

• En uç teknolojiyi izleyen ve geliştiren araştırmacılar ve
akademisyenler,

• Sistem çözümleyen, tasarlayan uzmanlar mühendisler,

• Çeşitli disiplinlerde eğitilmiş sistem işletmeni, programcı, pazarlama elemanı gibi ara elemanlar,

• Bilgisayarı çok çeşitli amaçlar için mesleklerinde kullanan profesyoneller,

Başta Microsoft ve Cisco olmak üzere bir çok dev dünya şirketi Hindistan’da kurdukları “Software House” larda ürün geliştirmektedirler. Günümüzde IT’nin (Information Technology) “I” harfini bu alanın yıldızlarından “India” (Hindistan) kelimesinden aldığını esprili bir ifadeyle dile getirilmektedir. IT’nin (Information Technology) “T” harfini de Türkiye’nin temsil etmesi için Örgün eğitim ya da iş olanağı bulamayan genç nüfus, kurs ve sertifika programları ile bilişim alanında üretken hale getirilmelidir.