Hakkımızda

Premierturk Bilgi Teknolojileri A.Ş - Information Technologies

PremierTurk Bilgi Teknolojileri

Bilgi teknolojileri sektörü için mevcut olan bütün imkanları kullanıma sunma gayreti içinde olan firmamız PREMIER TURK adı ile 2003 yılında faaliyete geçmiştir.25 sertifikalı personeli ve teknik eğitimler konusunda yetişkin eğitmenleriyle birlikte bölgesinde güçlü bir teknoloji firması haline gelmiştir.

Içinde bulunduğumuz sektörün gereksinimlerini karşılamak ve müşterilerimize daha iyi hizmet vermek adına firmamız kendi bölgesinde Microsoft, Cisco, Mile2, PearsonVUE, Prometric, IBM, HP gibi konusunda dünya devi olan firmalarin iş ortağı olarak rakipsiz ve tek firma haline gelmiştir.

PREMIERTURK olarak üzerinde önemle durduğumuz müşteri memnuniyeti ve daha az maliyet politikasını bilişim teknolojilerinde uygulamanın mutluluğunu yaşarken , iş hayatında emeği geçen değerli iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve kendilerine hizmet etme imkanı bulduğumuz tüm kişi ve kuruluşlara saygılarımızı sunuyoruz.

Firmamız NutanixCohesityCitrixPardusVMwareRedHatAmeyoLenovoPerson VUESiber KolejiArnetekArventoEc-CouncilLPI Çözüm ortağıdır.

Bilgi teknolojileri sektörü için mevcut olan bütün imkanları kullanıma sunma gayreti içinde olan firmamız PREMIER TURK adı ile 2003 yılında faaliyete geçmiştir.

0
+
Mutlu Müşteri
0
Yıllık Tecrübe
0
Sertifikalı Personel

Bilgi Güvenliği Politikamız

TS EN ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması:

Premiertürk; insan, alt yapı, donanım, müşteri bilgileri, kurum bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

• Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamaktır.

Gizlilik : Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
Bütünlük : Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
Erişebilirlik : Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

• İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Premiertürk bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,
• Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirmesini sağlamak,
• Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek,
• Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Koordinatörü tarafından soruşturulmasını sağlamak,
• Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak,
• İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
• Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek,
• Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.


Kalite Politikamız

• Kurumsal Bilgi Teknolojileri pazarında faaliyet gösteren Premiertürk olarak temel hedeflerimiz;
• Tüm çalışanlarımızın katılım ve gayreti ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için projeler ve hizmetler gerçekleştirmek,
• Çevresel faktörleri ve iş güvenliği kurallarını göz önünde bulundurarak kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
• Kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü ve yenilikçi firma olmak,
• Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,
• Çalışanlarımızın sunduğu hizmetin kalitesini arttırıcı ve kişisel becerilerini geliştirici eğitimler almalarını sağlamak,
• Müşteri ihtiyaçlarını ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanacağını sağlamak,
• Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılması sağlamak,
• Müşteri memnuniyetinin artırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
• Toplam kaliteye en ekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak hizmet ürettiğimiz tüm kesimlerin güvenini kazanmak ve bunu sürdürebilmek ve sürekli iyileştirmek hepimizin en önemli görevidir.

Müşterilerimiz Hakkında

Teknolojinin karşılaştığımız sorunların çözümünde kullanılması adına yürüttüğü çalışmaların başarılarını görmekten büyük mutluluk duyan PREMIER TURK, ürettiği çözümler ve sağladığı teknik destek ile bulunduğu konumu hak ettiğini, kendine büyük kazanımlar sunan değerli referansları ile göstermektedir.