Yazılım Geliştirme

KURUMSAL ÇÖZÜMLERİMİZ

Microsoft Yazılım Platformu Geliştirme Çözümleri

• Microsoft Sharepoint ve Microsoft CRM ürünlerinin adaptasyon ve geliştirme çalışmalarının sağlanması.

Yazılım Analiz İşlemleri

• Şirketlerin yazılım analizlerinin oluşturulması, mevcut durumun raporlanması ve iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi.

Web Tasarım ve Geliştirme Çözümleri

• Şirketlerin web sitelerinin dizayn ve geliştirme işlemleri. Web sitelerinin mevcut şirket içi programlar ile entegrasyonunun sağlanması.

Özel Yazılım Geliştirme

• Kurumların ihtiyaç ve süreçlerine uygun farklı teknolojilerde (web, windows, mobil) yazılım geliştirme.

Yazılım Danışmanlığı Çözümleri

• Şirketlerin mevcut yazılım geliştirme süreçlerine danışmanlık ve/veya çözüm geliştirici olarak dahil olarak geliştirilen yazılımın şirket süreçlerine uygun ve kaliteli olmasını sağlamak.

Sektörlere Uygun Yazılım Çözümleri

• Bakım Otomasyon Yazılım Çözümleri
• Yangın Malzemeleri Kontrol/Bakım Çözümleri
• Belediye Çözümleri
• Depolama ve Depo Yönetim Çözümleri

NEDEN YAZILIM GELİŞTİRMELİ ?

Günümüzde varlığını sürdürebilmek isteyen firmalar artan rekabet, globalleşme, yeni düzenlemeler ve yenilikler gibi faktörlerle baş edebilmek için çevrelerindeki deği-şimleri fark etmek ve onlara uyum sağlamak zorundalar. Bu firmalar için sadece değişimleri fark edebilmek yeterli olmadığı gibi, hızlı ve doğru karar mekanizmaları ile doğru kararlar almaları kaçınılmaz bir gereksinim haline gelmiştir.

Rekabetin süreç verimliliğini kaçınılmaz kıldığı günümüzde iyi bir bilgi sistemi, işletmelerin en öncelikli yatırımı olmalı, bilgi iyi yönetilmeli ve kurulan sistemler verimlilik sağlamalıdır.

Bilgi sistemi günümüzde süreçlerin insandan bağımsız ve verimli hale getirilmesini sağlayan, bireysel zeka ve beceriyi değil, kurumsal zekayı ön plana çıkaran ve işletmelerin dijital sinir sistemi sayılabilecek bir performansla bilgi paylaşımını destekleyen bir araç olmalıdır.

Yazılım hem bilgisayar sistemini oluşturan donanım birimlerinin yönetimini hem de kullanıcıların işlerini yapmak için gerekli olan programlar olarak tanımlanabilir.

Yazılımın öneminin her geçen gün artması şirketler arasında rekabetin ön plana çıkması ile doğru orantılıdır.

Türkiye yazılım sektörünün büyüklüğünün 780 milyon dolar olduğu ve bu alanda yaklaşık 70 bin kişiye istihdam sağlandığı tahmin ediliyor. İçinde bulunduğumuz şu dönemde kurumsal çözümler ön plana çıkmakta ve bu kurumsal çözümler sayesinde firmalar rekabet güçlerini daha fazla artırmaktadırlar.

Hemen hemen her sektörün ihtiyacı olan yazılım sistemleri günümüzde internetinde yaygınlaşması ile şekil değiştirmiş, firmaların bilgilerine ulaşmaları lokasyon bağımsız duruma gelerek kurumsal zekanın desteklenmesi sağlanmıştır.

Bilginin artık kolay ulaşılabilir olması yazılım geliştirme ile uğraşan kişilerin sayısını artırmış ve kaliteli yazılım kavramını ortaya çıkarmıştır. Geliştirilen yazılımın şirketin vizyonuna hitap etmesi, değişen süreçlerine ayak uydurabilmesi yazılımın kalitesini ortaya çıkarmaktadır.

Günümüzde yazılımlar, kabul edilebilir düzeyde hatasız, planlanan bütçe ile zamanında dağıtılabilen, gereksinimleri ve/veya beklentileri kaşılayabilen ve sürdürülebilen özelliklere sahip olmalıdırlar.

Kaliteli yazılım, bilgiye ulaşmanın doğruluğunu artırdığı gibi şirketlerin analiz güçlerine, ileriye dönük planlarının doğrulu-ğuna olumlu etki etmektedir.

Premier Turk IT Center olarak yazılım geliştirme süreçlerimizde bu kalitenin yakalanması ve süreklili-ğinin sağlanabilmesi için çalışmaktayız. Geliştirdiğimiz yazılımların analiz, geliştirme ve test süreçlerinde müşterilerimiz ile birlikte çalışarak, onların bu aşamaların içinde olmalarını sağlamaktayız. Bu sayede yazılım süreçlerinin daha verimli, daha şirkete uygun olarak oluşturulmasını
desteklemekteyiz.